معرفی

 

بهداشت حرفه ای دانشی است که به حفظ و ارتقای سلامتی شاغلین در محیط کار می‌پردازد. این علم با شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار، به پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی کمک می‌کند.

اهمیت بهداشت حرفه ای:

 • حفظ سلامتی شاغلین: با ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان، کیفیت زندگی آنها را افزایش می‌دهد.
 • افزایش بهره‌وری: با کاهش غیبت و جابجایی کارکنان، به سود سازمان خواهد بود.
 • کاهش هزینه‌ها: با پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی، هزینه‌های درمان و غرامت را کاهش می‌دهد.
 • ایجاد محیط کار ایمن: با ارتقای ایمنی محیط کار، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می‌کند.

اهداف بهداشت حرفه ای:

 • شناسایی عوامل زیان‌آور محیط کار: شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و روانی.
 • ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور: با استفاده از روش‌های مختلف مانند مهندسی کنترل، تهویه، تجهیزات حفاظت فردی و آموزش.
 • پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی: با معاینات دوره‌ای، آموزش بهداشت حرفه‌ای و برنامه‌های مراقبت سلامتی.
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای: به کارفرمایان، کارکنان و مراجع ذیصلاح در زمینه بهداشت حرفه‌ای.

با توجه به اهمیت بهداشت حرفه ای، لازم است که تمامی کارفرمایان و کارکنان به اصول و مقررات آن توجه کنند. با رعایت این اصول و مقررات می‌توان محیط کاری ایمن و سالم برای همه ایجاد کرد.

در این سایت می‌توانید اطلاعات مفیدی در زمینه بهداشت حرفه ای بدست آورید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • عوامل زیان‌آور محیط کار
 • روش‌های کنترل عوامل زیان‌آور
 • بیماری‌ها و حوادث شغلی
 • پیشگیری از بیماری‌ها و حوادث شغلی
 • اصول و مقررات بهداشت حرفه ای
 • خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت حرفه ای