برنامه آموزشی

تعداد بازدید:۵۲۶
همکاران محترم ،از آنجاییکه زمانبندی آموزشی توسط واحد آموزش انجام میگردد و محتوای آموزشی توسط واحد بهداشت حرفه ای تعریف میشودهمکاران گروههای مختلف شامل پزشکان،پرستاران،واحدهای پاراکلینیک وخدمات در صورت نیاز به امر آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای علاوه بر مباحث موجود در برنامه ، مطالب مورد نیاز را با شماره تلفن 3136 در میان گذارده تا با انجام هماهنگی لازم این امر انجام گردد.
 
 تقویم آموزشی سال 1391                   
تقویم آموزشی سال 1392
تقویم آموزشی سال 1393
تقویم آموزشی سال 1394
تقویم آموزشی سال 1395
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۰