معرفی کارشناس بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۱۷۹
نام ونام خانوادگی:ندا شیرخانلو
فارغ التحصیل کارشناس بهداشت حرفه ای از دانشگاه شهید بهشتی تهران

سابقه کار:
•    سابقه 13 سال کار به عنوان مهندس مشاور در خصوص ایمنی وبهداشت در صنایع گوناگون
•    مسئول واحد HSE  در صنایع
•    سابقه  11 سال مسئول فنی شرکت طب کار 
•    همکاری با شرکت های مشابه در خصوص اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار وتکمیل پرونده های پزشکی افراد
•    بازرس نظارت بر مسایل ایمنی در کارخانجات وواحد های صنعتی در وزارت بهداشت ودرمان
در حال حاضر به عنوان مسئول واحد ایمنی وسلامت شغلی ودبیر کمیته بحران در بیمارستان مشغول می باشم
آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۰